1842-04-27 geboorteakte Theodorus van Rijn

Verhaal

N. 19 Acte van Geboorte van Theodorus van Rijn
Op heden, den zevenentwintigsten des maand April achtienhonderd twee en veertig is voor ons ondergetekende Jacobus Petrus Freub, burgemeester, ambtenaar van den burgelijken stand te Voorschoten ... van het arrondisement Leijden, provincie Zuid Holland, verschenen Dirk van Rijn, van beroep timmermansknecht, oud vierentwintig jaren, woonende te Voorschoten, in het huis nummer vierenvijftig, welke ons heeft verklaard dat op de zevenentwintigsten der maan April, achtienhonderd twee en veertig den nacht ten een ure, ter zijnen huize is geboren, een kind van het mannelijke geslacht, uit Jannetje van Leeuwen, zonder beroep, wonende ter zijnen huize, zijne echtgenoot, welk kind zal genaamd worden Theodorus.
Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes ..., van beroep schoenmaken, oud twee en vijftig jaren en van Laurens Vreeburg, van beroep timmermansknecht, oud vierendertig jaren, beiden wonende te Voorschoten.
....

Referenties

  1. Geboorte, Theodorus van Rijn
    1. Theodorus van Rijn (Primair)
  2. Theodorus van Rijn