Overzicht gegevensbestand

Personen


Aantal personen:1452
Mannen:726
Vrouwen:689
Personen met onbekend geslacht:37

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:421
Unieke achternamen:376

Media-objecten


Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten:670
Aantal unieke media-objecten:670
Totale grootte van media-objecten: 394 MB
Ontbrekende media-objecten:1

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:2696
Aantal locaties:302
Aantal bronnen:140
Aantal citaten:1684
Aantal bibliotheken:18

Verslag inhoud webstek voor :
1 - van Rijn-Vos - publiek

Personen


Aantal personen:450
Mannen:230
Vrouwen:216
Personen met onbekend geslacht:4

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:129

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:940
Aantal locaties:74
Aantal bronnen:55
Aantal citaten:751
Aantal bibliotheken:9