1935-09-24 mobilisatiekruis Frederik Stam

Verhaal

De Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918 was een vereniging van gemobiliseerden uit de Eerste Wereldoorlog. Zie Wikipedia voor meer informatie over de vereniging.

Bronverwijzing

 1. Rineke van den Brink: Het archief van Rineke
   • Datum: 2015-10-28
   • Pagina: Map Stam

Referenties

 1. Dienstplichtig soldaat bij het 15e Regiment Infanterie
  1. Frederik Stam
 2. Frederik Stam