1743-07-14 ondertrouw Arie van Rijn en Neeltje Groenendijk

Verhaal

De namen van de personen die haar in den huwelijkse staat
zullen begeven zijn dezen als (...) Arie Clasen van Reijn, jonkman,
wonende te Rijnsburg, met Neeltie Leenders Groenendijk,
jongedochter, wonende te Noordwijk.
Dezen hebben haar eerste voorstellinge de 30ste juni 1743
Dezen hebben haar tweede voorstellinge de 7de juli 1743
Dezen hebben haar derden voorstellinge de 14de juli 1743
Dewelke onverhinderd zijn voort gegaan het welke (...) getuige (...)
bode te Noordwijk, Michiel van (...).