Dit is de stamboom van het gezin van Dorus van Rijn en Toos Vos. Deze stamboom bevat de gegevens van Dorus en Toos, hun voorouders, alle familieleden en hun overleden kinderen. De gegevens van de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en latere generaties zijn niet opgenomen vanwege de privacy. Deze gegevens zijn uitgezocht door Paul en Sabine. Ikzelf heb de gegevens ingevoerd in het programma "Gramps" en er deze website van gemaakt.

Een aantal bijzonderheden: Als je vragen, opmerken of verbeteringen hebt, geeft ze vooral door! Een paar vragen:
  1. Wie kan de van Rijnen en van Vlieten op deze foto bevestigen?
  2. Wie weet waarom Anthonius Vos, zijn vader en zijn grootvader van Brabant naar het Westland trokken?
  3. Sta je zelf misschien op deze foto?
Met dank aan:
  • Paul van Rijn voor de gegevens van de van Rijnen en Vossen.
  • Sabine van Rijn voor nog meer gegevens van de van Rijnen en Vossen. Nog niet alle gegevens van Sabine zijn verwerkt; ik ben gekomen tot aan generatie 9 (Claes Cornelisz van Rijn).
  • Lenneke voor het initiatief tot deze stamboom
  • Rien voor het bewaren en beschikbaar stellen van vele toepasselijke familiefoto's en andere archiefstukken.
Veel plezier met het bekijken en doorspitten van onze familiehistorie, Theo