1820-11-11 overlijdensakte Dirk van Reijn

Verhaal

In den jare 1820 den twaalfden der maand november, des morgens om 10 uren, is voor ons Jacobus Bronkhuijze, schout van de gemeente Rhijnsburg, gecommitteerd tot het werk der burgerlijke stand, gecompareerd Arij van Egmond, oud 37 jaren, en Jan Heemskerk, oud 35 jaren, beiden van beroep landbouwers, buren, welken aan ons hebben verklaard dat Dirk
van Reijn, oud 69 jaren, van beroep daggelder, man van Trijntje van der Ploeg, zonder beroep, wonende alhier, is overleden in deze gemeente den elfden november dezes jaars des avonds om elf uren in het huis geteekend met no. 106. En hebben de getuigen nevens ons de tegenwoordige acte geteekend, na dat hun de zelve was voorgelezen.

Referenties

  1. Dirk Ariensz van Rhijn
  2. Overlijden, Dirk Ariensz van Rhijn
    1. Dirk Ariensz van Rhijn (Primair)