1827-05-18 geboorteakte Cornelia Korenblom

Verhaal

In het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig, den negentienden der maand mei des voormiddags ten elf ure, is voor ons Arij Pijnacker Hordijk, burgemeester ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Naaldwijk, Hondsholredijk, ’t Hoenderland en Oranje Polder, verschenen Reinier Korenblom, oud vierendertig jaren, arbeider, wonende alhier; welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Trijntje van den Bos, oud vierentwintig jaren, op den achttienden deze maand mei des morgens ten drie ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk aan ons is gepresenteerd, en alzo bevonden geworden; aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Cornelia. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van den Bos, oud tweeëntwintig jaren, arbeider, en van Cornelis Janszoon Dijkshoorn, oud zesendertig jaren, arbeider, wonende beide alhier. En is deze acte aan den declarant en de getuigen voorgelezen een door (…) ons ondertekend.

Bronverwijzing

 1. Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
   • Persoon: #13
 2. Naaldwijk | Geboorteaktes
   • Datum: 1827-05-19
   • Pagina: Akte 48

Referenties

 1. Geboorte, Cornelia Korenblom
  1. Cornelia Korenblom (Primair)
 2. Cornelia Korenblom