1818-01-22 Dirk van Rhijn geboorteakte

Verhaal

In het Jaar achttien-honderd - achttien, den twee en twintigsten der maand Januari des avonds ten zeven Uren is voor ons Schout van Hillegom, District Leijden, Provincie Zuid Holland, gecompareerd Pieter van Rhijn, oud dertig Jaren, Dagloner, wonende te Hillegom, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den een en twintigsten der maand Januari, des middags ten half Vier Uren, uit hem declarant en Klaasje Waasdorp, deszelfs huisvrouw, geboren, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornaam van Dirk te hebben gegeven. -
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Willem van Maris, oud Zestig Jaren, Visscher, en Gerrit van Haasteren, oud vijfentwintig Jaren, dagloner, beide te Hillegom, en hebben de Vader en de Getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.

De Vader en de beide getuigen hebben verklaard niet te kunnen Schrijven.

Jan Huyser
Schout van Hillegom

 

Referenties

  1. Dirk van Rhijn