1785-05-15 trouwen Dirk van Rhijn en Geertruij van der Ploeg

Verhaal

Compareerde voor ons ondergetekende scheepenen in Voorhout Dirk Ariesz van Rijn, jongeman gebooren en woonende te Rhijnsburg als bruijdegom ter eenre en Geertruij van der Ploeg, jongedochter geboren en wonende te Voorhout als bruid ter andere zijde, dewelke na dat ons vertoond en voorgeleezen zijn de betoogen dat de drie huwelijkse proclamatien zoo hier als te Rhijnsburg behoorlijk waaren gegaan, de laatste heeden dato deezes op de gewoone wijze en formulier wettelijk zijn getrouwd in het regthuis van Voorhout den 15e mei 1785.

Bronverwijzing

  1. Voorhout | DTB Trouwen1
      • Datum: 1785-05-05
      • Pagina: Archief 633A | InventarisĀ­numĀ­mer 3 | Folio 47