1957-07-27 Nico van Rijn - afkondiging wijding in De Tijd

Bronverwijzing

  1. Delpher