1848-02-03 overlijden Klazina Waasdorp

Verhaal

Op heden den derden der maand februari 1848, zijn voor ons, Jacobus Petrus Treub, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand te Voorschoten, verschenen Dirk van Rijn, timmerman, oud 30 jaren, wonende in deze gemeente, zoon van de na te noemen overledene, en Willem Barend Wouters, timmerman, oud 38 jaren, wonende mede alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op de eerste van dezen maand des namiddags ten vijf ure in deze gemeente, in het huis nummer 59, is overleden Klazina Waasdorp, zonder beroep, wonende in deze gemeente, in den ouderdom van 59 jaren, getrouwd met Pieter van Rijn, wonende alhier, zijnde de namen harer ouders welke zijn overleden onbekend, zijnde geboren te Hillegom. En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons en de beide getuigen is ondertekend.

Referenties

  1. Klaziena Waasdorp
  2. Overlijden, Klaziena Waasdorp
    1. Klaziena Waasdorp (Primair)