1712-04-12 trouwakte Claes Cornelisz van Rijn en Dirkie Ariens van Santvliet

Verhaal

Compareerden voor (…) Schepenen der vrije heerlijkheid van Voorschoten, Claes Cornelisz van Rijn, jongeman als bruidegom ter ene, en Dirkje Arienz van Sandvliet, jongedochter (…) wonende tot Voorschoten als bruid ter andere zijde, de welke verzochten te vergaderen in de Huwelijkse Egten-staat: en nademaal dat ons gebleken was dat haare drie huwelijks proclamatien zonder eenige wettige verhindering op zondag 10 april 1712 waren geschiet, zoo is haar lieden het formulier van den trouw voorgelezen, ende hebben zij malkanderen daar op de rechterhand gegeven, ende als man ende vrouw aangenomen, met de belofte van malkanderen nooit te zullen verlaten; maar eeuwig lief te hebben, gelijkerwijs eerlijk ende getrouwde lieden schuldig zijn ende behoren te doen. In kennisse der waarheid ondertekend den 12 april 1712.

Toelichting:
1. Compareren = voor het gerecht verschijnen
2. Proclamatien = "Het voorgenomen huwelijk begint bij de ondertrouw, waarmee bruid en bruidegom aangeven dat ze willen gaan trouwen.

Daarna werd het voorgenomen huwelijk van bruid en bruidegom op drie opeenvolgende zondagen in de kerk in het openbaar afgekondigd. Men kon dan protest aantekenen tegen dit voorgenomen huwelijk, bijvoorbeeld als de bruidegom aan een ander meisje een trouwbelofte had gedaan, als een van de twee al getrouwd was, als bruid en bruidegom familie van elkaar waren, de bruidegom is crimineel en op de vlucht, enz. enz.

Zonder verhinderingen (= wettige bezwaren) kon na die drie proclamaties (= openbare afkondiging) het huwelijk voltrokken worden.

Indien het huwelijk in een andere gemeente plaatsvindt, krijgt het bruidspaar een attest mee voor deze gemeente, als bewijs dat de procedure van drie proclamaties heeft plaatsgevonden. Een attest is een schriftelijke verklaring."

Bronverwijzing

 1. Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
   • Persoon: #256
 2. DTB kopie Zuid-Holland | Voorschoten | Trouwboeken 1704-1720
   • Datum: 1712-04-12
   • Pagina: Scan: 57
   • Zekerheid: Hoog
   • Brontekst:

    Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Voorschoten, nummer toegang 3.04.16.151, inventarisnummer 17.II

    Scan op website Nationaal Archief

Referenties

 1. Gezin van Claes Cornelisz van Rijn en Dirkje Arienz van Santvliet
  1. Dirkje Arienz van Santvliet
  2. Claes Cornelisz van Rijn
 2. Claes Cornelisz van Rijn
 3. Dirkje Arienz van Santvliet
 4. Huwelijk, Gezin van Claes Cornelisz van Rijn en Dirkje Arienz van Santvliet
  1. Claes Cornelisz van Rijn (Primair)
  2. Dirkje Arienz van Santvliet (Primair)