Claas Weijers 1a 2a

Geboortenaam Claas Weijers
Geboortenaam Claas Wijers
Geboortenaam Nicolaus Stevensz Weijers
Roepnaam Claus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 54 jaren, 8 maanden, 15 dagen

Opmerking

Verschenen en gecompareerd Claas Weijers, dewelke verklaarde schuldig te zijn aan Leenden Philipse Langevelt een somma van vijffhonderd guldens capitaal spruitende uit geleende penningen. Beloovende interessen te zullen betalen teegens drie percent in’t jaar aanvang noemende met dato deezes, aflossing met eenhonderd guldens s jaars. Comparant verbindt hieraan specialijk een parthij weijland, ten dele met hout beplant, groot omtrent drie Morgen, twee Hond in de Weerianerpolder, aan de Weerlaan in deezen Ambagte aan hem comparant opgedragen den 1 April 1750. Belend: ten N. de Leek, ten Z.O. de erven van den heer Cornelis Ascanus van Sypesteyn, ten Z. W. de erven van den heer Mr. Jan Six ende voorts al zijne verdere goederen hebbende en toekomende geene uitgezonderd.
Hillegom den 8 Mei j 1782,
Casparus Henricus van Heirnenberg Reuvens, schout, Adrianus de Bok en Gemt de Roos, schepenen van Hillegom.
Ingeval quitantie van L.Ph. Langevelt geroyeerd 2 January 1787.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte voor 1730 Emmerich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland    
Doopsel 1704-02-24 Emmerich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland    
Begrafenis 1784-09-16 Hillegom, Zuid-Holland, Nederland    

Gezinnen

Gezin van Claas Weijers en Margaretha Pieters Prins

Getrouwd Vrouw Margaretha Pieters Prins ( * voor 1731 + 1801-05-27 )
 
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Huwelijksafkondiging 1751-01-21 Hillegom, Zuid-Holland, Nederland    
Huwelijk 1751-02-21 Hillegom, Zuid-Holland, Nederland Volgense Sabine: 1751-02-02 in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk  
Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Jeapje Weijers
Ariaentje Weijersvoor 1765-05-301801-06-23
Nicolaas Weijers

Adressen

Datum Straat Plaats Dorp of stad Deelstaat/Provincie Provincie Postcode Land Telefoon Bronnen
1743 Weerenstein Hillegom