Derisken Janssen van Schijndel 1a

Geboortenaam Derisken Janssen van Schijndel
Roepnaam Dirriske
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 85 jaren, 5 maanden, 14 dagen

Opmerking

RA Nuland 60 Allerhande Acten (1782-1786), blz 225 dd 15 juni 1785:
Compareert JA Esser als curator van Jacob de Vos, ivm 1/4 in de nalatenschap van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel, weduwe Dirk van Mil, te beheren. Bestaande uit een klein perceeltje van 2 lopens 30 roeden, alhier op de Ackers. Omdat er niet gedeelt kan worden, en de andere erfgenamen geresolveert waren, wordt het goed nu verkocht om de penningen te verdelen.
Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans.
RA Nuland 60 Allerhande Acten (1782-1786), blz 227 dd 21 juni 1785 Staat en inventaris:
Voor Jacob de Vos van de goederen die hem te deel vielen uit de erfenis van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel:
- 2 kopere keetels
- tafel,
- een delfse pot met lenige snuijf
1/4 deel in onroerend goed is publiek verkocht.
Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, loco secr. Jan H van der Ven, JA Esser.

RA Nuland 59 Allerhande Acten (1777-1782), blz 183 dd 31 maart 1779:
Compareert Dieris Janse van Schijndel, weduwe van Mil, en Laurens van Mil, haar zoon die overeenkomen dat Dieris aan haar zoon een opstal van een huijsje overgeeft, staande alhier aan de Heerenweg van Den Bosch naar de Grave, gemeenlijk genaamd Graafse Baan, alhier in den Helsenhoek, waarvoor Laurens verklaard haar d’r leven lang te zullen onderhouden, en oppassen in siekte en gezondheid, en haar een fatsoenlijke begrafenis zal geven, verder ziet hij af van zijn aandeel in twee stukken landerijen op de Ackers. Merkteken Diris Jan van Schijndel, handtek: Laurens van Mil

RA Nuland 50 Allerhande acten (1729-1736), blz 30 dd 25 juli 1729:
Ondervraging voor Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland: van
1. Jacobus de Booij, secretaris Nuland
2. Jan sijmen dircx
3. Eijmbert peters van creijl
4. Dirris jansse van Schijndel
ivm Wouter Bastiaansen, eerder inwoner van Nuland, voor en sedert zijn fugities (vlucht?) heeft anderen de schuld gegeven dat hij wegh moest, en dreigde zich te vreeken.
1 en 2 hebben geen dreigementen ontvangen,
3 vertelt dat Bastiaens tegen hem gezegt heeft: “Jan Sijmens sal nog leren”.
4 vertelt ook hem tegen gekomen te zijn, waarbij hij te horen kreeg: “uwen baas ( i.c. Jan Sijmens) heeft mij daer een papke gekookt, ick sal het hem vergelden al was nog over 10 jaar”
Ze weten geen van allen dat er enige jaren terug een persoon uit Geffen afkomstig komend uit het huijs van Wouter Bastiaens bij zich hebbende een eegt en andere goederen, zeggende “dat heeft hij bij ons gestolen en weggenomen”.
Of ze niet weten dat Wouter Bastiaens een stel boonstaken gestolen heeft bij Jan Sijmens en in zijn tuin heeft gezet?
De eerste en 3e weten van niets. 2 verklaart ca. 6 weken terug zijn boonstaken te hebben vermist en ze zag staan in de tuin van Wuter Bastiaens. 4 verklaart te weten dat de staken van haar eester vermist waren.
Alle vier geven aan al langer gehoord te hebben dat Wouter Bastiaans niet eerlijck was.
Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij,secr.

 

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1700 Nuland, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland    
Overlijden voor 1785-06-15      

Gezinnen

Gezin van Dirck Denissen van Mil en Derisken Janssen van Schijndel

Getrouwd Man Dirck Denissen van Mil ( * rond 1695 + ... )
 
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Huwelijk 1731-01-21 Nuland, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland    
Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Joannes Denissen van Milvoor 1731-12-05
Johannes van Mil1733
Anna Maria Theodora (Dirk) van Mil1743-06-03