Ael Cornelis

Geboortenaam Ael Cornelis
Geslacht vrouwelijk

Verhaal

Wonende in Opmeer

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Beroep     Waardin de Speerruyter
 
Eerste communie     02.12.1667 Schuldbekentenis ( 2.811) wegens koop van een
 
Algemeen

 

stuk grasland (2M 336R) samen met d'erven Claas
Cornelisz Beers aan de erven Evert Symons Vlaar
(ORA Opmeer 5522)
25.02.1671 Neemt 1/5 deel van zaadland (300R) gekomen van
Jan Jansz Dircks (ORA Opmeer 5523)
29.04.1674 Overdracht van stuk akker (90R) van de erven
Pieter Jansz Dirckx) (ORA Opmeer 5523)
1675 Aangeslagen voor huis en land (OA Opmeer 71)
1676 Aangeslagen voor 50R (OA Opmeer 76)
circa 1683 Aangeslagen voor huis en land (2M 536R)
(OA Opmeer 67)
05.03.1720 Heeft een zuster gehad Trijn Cornelis, overle-
den te Berkhout, gehuwd geweest met Dirk Pie-
tersz (ORA 4794-075)

Gezinnen

    Gezin van Jan Cornelisz (de) Beers en Ael Cornelis
Getrouwd Man Jan Cornelisz (de) Beers ( * + 1667 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Huwelijk voor 1648    
 
Algemeen

RFN 12

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Griet Jans BEERSna 1704
Jan Jansz BEERStussen 1698 en 1719
Cornelis Jansz BEERS1701-06-16