Cornelis Jansz BEERS

Geboortenaam Cornelis Jansz BEERS
Geslacht mannelijk

Verhaal

Wonende in Opmeer en Spanbroek

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Overlijden 1701-06-16 Spanbroek, Opmeer, Noord-Holland, Nederland  
 
Beroep     Schipper, commandeur op de walvisvaart, landman, waagmeester
 
Eerste communie     11.09.1682 Getuigenisverklaring van bootsvolk St. Cathari-
 
Algemeen

 

na, waar CJB Commandeur op is (NA 2298)
1683 Havengeld met schip "de Baars" naar Groenland
(OAH 20)
09.03.1685 Havengeld Hoorn met "de Witte Beer" (OAH 20)
02.10.1685 Biedt bij openbare verkoop 450 voor boerderij
en erf van Ysbrandt van der Wielen (ORA 5534)
02.05.1686 Havengeld Hoorn met "de Witte beer" (OAH 20)
05.11.1686 Aankondigingen aan een aantal reders dat com-
mendeur CJB rekening en verantwoording zal doen
(NA 2305)
20.11.1686 Geschil met enkele reders over betaling aandeel
in het verlies 1685 en 1686 (ORA 4278)
13.12.1686 Idem
28.02.1687 Idem
10.04.1688 Verkoopt herberg de Speerruyter aan Maarten
Jacobsz v.d. Nolle voor 1.931 (ORA Opm. 5523)
16.04.1688 Havengeld Hoorn met "de Witte Beer"
10.12.1689 CJB, schipper op "de Witte Beer" machtigt Jacob
van Bronkhorst om van Gerbrant Schevrof te ont-
vangen wat hem toekomt van de geborgen goederen
van het buiten reval verongelukte "de Rijsende
Son" (NA 2279)
21.12.1689 Havengeld Hoorn met "de Witte Beer"
10.05.1691 Schipper op "de Witte Beder"; lag op 19.02.1690
te Portsmorth, reis gepland naar St. Ubal(?) en
eventueel vandaar naar Kopenhagen (NA 2308)
05.12.1691 Adriaan Houttuyn, hoofdreder "de Witte Beer"
contra CJB, gewezen schipper op het schip over
afrekening (ORA 4283)
17.12.1691 Proc. schipper CJB van Opmeer (Na 2323)
27.01.1694 Koopt bij openbare verkoop een huis, erf, boom-
gaard en kaashuis van de erven Jan van Twuyver
voor 1.850 (ORA Opmeer 5534)
10.11.1694 Schipper CJB als bloedvoogd van Dirck Pietersz,
z.v. wijlen Pieter Dircksz en Lysabeth Jans,
beiden overleden, de 1e in Noorwegen en de 2e
in Stockholm; verwijzing naar rol stede Opmeer;
Dirck Pietersz is midden sept. jl. met "de Son"
waarop Adriaan Dircksz van Stockholm schipper
op was, te Holland aangekomen en woont nu bij
CJB thuis (NAA 3872)
11.04.1695 Benoemd tot mede-voogd over kinderen van Griet
Jans Beers en Claas Jansz Koppies (ORA 5539)
17.06.1695 Claas Jansz Pelt en Cornelis Symonsz Kok stel-
len zich borg voor uitgaven voortvloeiende uit
de taak van Cornelis Beers als wagenmeester
10.08.1695 Overdracht van een huis, erf en kaashuis (50R)
31.08.1695 Daagt Jan Heynsz voor de rechter om penn: van
een obligatie te vorderen
03.09.1695 Benoemd tot voogd oveer Aalt en Claas Claaz,
kinderen van Claas Claasz Koppes (RA 5539)
07.09.1695 Gedaagde Jan Heynsz moet 599 betalen (ORA
Hoorn 4287)
1696 Aangeslagen voor bezit van huis en landerijen
03.01.1696 Treedt op als voogd over nichtje Sijbrigh Jans
Beers
11.01.1696 Koopt een stuk grasland (1M 50R) van Hendrik
Molenaar voor 105
22.08.1696 Idem
24.01.1697 Bloedvriend van weeskind van Pieter Dirks en
Lijsbeth Jans; 500 uitgezet op interest (ORA
opmeer 5538)
1699 Aangeslagen voor het bezit van huis, landerijen
4 bedden, 7 koeien en gedeelte van een schip
25.04.1717 Acte van vroegtijdige toedeling uit nalaten-
schap aan zoon Pieter
27.01.1719 Inventaris van boedel en goederen der nalaten-
schap
27.01.1719 Verdeling en toedeling der nalatenschap
?? Neemt van de Osseweide uit nalatenschap van
Griet Jacobs (de) beers (OA Opmeer 67)

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Jan Cornelisz (de) Beers1667
Moeder Ael Cornelis
    Zus     Griet Jans BEERS na 1704
    Broer     Jan Jansz BEERS tussen 1698 en 1719
         Cornelis Jansz BEERS 1701-06-16

Gezinnen

    Gezin van Cornelis Jansz BEERS en Lijsbeth Pieters
Getrouwd Vrouw Lijsbeth Pieters ( * + 1718-09-26 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Huwelijk     Y
 
Algemeen

RFN 16

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Mary Cornelis BEERS1732-01-23
Pieter Cornelisz BEERStussen 1723 en 1732
Jan Cornelisz BEERS1736-09-23
Claas Cornelisz BEERStussen 1696 en 16971719-04-06