Overzicht gegevensbestand

Personen


Aantal personen:1341
Mannen:657
Vrouwen:618
Personen met onbekend geslacht:66

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:397
Unieke achternamen:340

Media-objecten


Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten:561
Aantal unieke media-objecten:561
Totale grootte van media-objecten: 301 MB
Ontbrekende media-objecten:1

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:2395
Aantal locaties:285
Aantal bronnen:108
Aantal citaten:1363
Aantal bibliotheken:16

Verslag inhoud webstek voor :
2 - Beers-Kok - publiek

Personen


Aantal personen:211
Mannen:112
Vrouwen:97
Personen met onbekend geslacht:2

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:62

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:445
Aantal locaties:79
Aantal bronnen:38
Aantal citaten:207
Aantal bibliotheken:8