Overzicht gegevensbestand

Personen


Aantal personen:1509
Mannen:762
Vrouwen:710
Personen met onbekend geslacht:37

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:436
Unieke achternamen:389

Media-objecten


Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten:736
Aantal unieke media-objecten:736
Totale grootte van media-objecten: 457 MB
Ontbrekende media-objecten:1

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:2773
Aantal locaties:302
Aantal bronnen:141
Aantal citaten:1753
Aantal bibliotheken:18

Verslag inhoud webstek voor :
2 - Beers-Kok - publiek

Personen


Aantal personen:244
Mannen:129
Vrouwen:114
Personen met onbekend geslacht:1

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:73

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:573
Aantal locaties:96
Aantal bronnen:64
Aantal citaten:408
Aantal bibliotheken:9