Overzicht gegevensbestand

Personen


Aantal personen:1446
Mannen:723
Vrouwen:686
Personen met onbekend geslacht:37

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:420
Unieke achternamen:376

Media-objecten


Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten:669
Aantal unieke media-objecten:669
Totale grootte van media-objecten: 392 MB
Ontbrekende media-objecten:1

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:2692
Aantal locaties:304
Aantal bronnen:138
Aantal citaten:1679
Aantal bibliotheken:17

Verslag inhoud webstek voor :
4 - WvN - publiek

Personen


Aantal personen:86
Mannen:47
Vrouwen:39
Personen met onbekend geslacht:0

Gezinsinformatie


Aantal gezinnen:24

Verscheidene


Aantal gebeurtenissen:195
Aantal locaties:11
Aantal bronnen:11
Aantal citaten:127
Aantal bibliotheken:2