1905-03-11 Theodorus van Rijn geboorteaangifte

Verhaal

Op heden den elfden maart 1905, is voor ons ondergetekende, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Monster, in het Huis der Gemeente verschenen: Nicolaas van Rijn, van beroep winkelier oud zevenentwintig jaren, wonende te Monster welke ons heeft verklaard, dat op den tienden maart dezes jaars, des voormiddags ten (…) ure, in deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenote Anna van Vliet, van beroep zonder, wonende te Monster, in wijk C nummer tweehonderdveertig, welk kind zal genaamd worden Theodorus Marinus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Wilhelmus Josephus van der Knaap, van beroep tuinier, oud veertig jaren, wonende te Monster, en van Cornelis Johannes Duijvesteijn, van beroep tuinier, oud tweeëndertig jaren, wonende te Monster. En is deze akte na voorlezing getekend door ons en door (…).

Referenties

  1. Geboorte, Theodorus Marinus van Rijn
    1. Theodorus Marinus van Rijn (Primair)
  2. Theodorus Marinus van Rijn