1905-02-20 geboorteaangifte Anthonia Maria Vos

Verhaal

Op heden ten twintigsten februari negentienhonderdvijf, is voor ons ongetekende, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Monster, in het Huis der Gemeente verschenen: Jacobus Vos, van beroep mandenmaker, oud tweeƫnveertig jaren, wonende te Monster, welke ons heeft verklaard, dat op den negentienden februari dezes jaars, des voormiddags ten half negen ure, in deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijn echtgenote Fransina Schats, van beroep zonder, wonende te Monster, in wijk C nummer driehonderdachtentwintig, welk kind zal genaamd worden Anthonia Maria. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas van den Berg, van beroep grutter, oud vijfendertig jaren, wonende te Monster, en van Herman Theodorus Wilhelmus van Schaik, van beroep gemeentebode, oud zevenentwintig jaren, wonende te Monster. En is deze akte na voorlezing getekend door ons en den declarant met de getuigen.

Opmerking: in diverse aktes wordt "Monster wijk C" vermeld. Monster wijk C is Poeldijk.

Referenties

  1. Antonia Maria Vos
  2. Geboorte, Antonia Maria Vos
    1. Antonia Maria Vos (Primair)