1899-11-11 overlijdensakte Dirk van Rhijn

Verhaal

In het jaar 1899 den elfden der maand November verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Voorschoten: Theodorus van Rhijn, oud 57 jaren, van beroep melkboer, wonende te 's-Gravenhage, zoon van de na te noemen overledene, en Cornelis van Meurs, oud 45 jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende alhier, die verklaarden, dan op den tienden der maand november dezes jaars, de namiddags ten ten half negen ure, binnen deze gemeente in het huis wijk B, nommer 129, is overleden Dirk van Rhijn, oud 81 jaren, van beroep tapper, geboren te Hillegom, en wonende alhier, weduwenaar van Johanna van Leeuwen, zoon van wijlen de echtelieden Pieter van Rhijn en Klaasje Waasdorp. Na voorlezing is deze akte door ons ondertekend met de aangevers T. van Rhijn, C. van Meurs, (...).

Referenties

  1. Dirk van Rhijn
  2. Overlijden, Dirk van Rhijn
    1. Dirk van Rhijn (Primair)