1851-10-18 overlijden Pieter van Rhijn

Verhaal

Op heden den achttienden der maand october 1851, zijn voor ons burgemeester ambtenaar van den burgerlijke stand te Voorschoten, verschenen Dirk van Rhijn, timmerman, oud 33 jaren, wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Adrianus Jansen, bouwman, oud 60 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achttienden dezen maand des nachts ten twee ure in deze gemeente, in het huis nummer 59 is overleden Pieter van Rhijn, tapper, geboren te Rijnsburg, wonende alhier, in den ouderdom van 65 jaren, weduwenaar van Clasina Waasdorp, zoon van Drik van Rhijn en Truitje van der Ploeg, beide overleden. En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons en de aangevers is ondertekend.

Referenties

  1. Overlijden, Pieter van Rhijn
    1. Pieter van Rhijn (Primair)
  2. Pieter van Rhijn