1853-06-21 overlijdensakte Sebastianus Berk

Verhaal

In het jaar een duizendachthonderddrieenvijftig, de eenentwintigste juni, zijn voor ons, benoemd ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Soeterwoude, verschenen Arie Heijdra, bouwman, oud tweeƫnzestig jaren, wonende alhier, en Dirk Nijkerk, zaagmolenaarsknecht, oud zesentwintig jaren, wonende mede alhier, zijnde de eerste zwager en de tweede goede bekende van de overledene, welke verklaarden, dat op den twintigsten juni achttienhonderddrieƫnvijftig, des avonds ten acht ure, in het huis getekend met nummer tweehonderdenachtennegentig binnen deze gemeente, is overleden Sebastianus Berk, sjouwerman, echtgenoot van Joanna Adriana Heijdra, zoon van Arie Berk en van Gerritje Vijfjaar, beide overleden, geboren te Soeterwoude, oud zestig jaren, gewoond hebbende te Soeterwoude. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide comparanten met ons is getekend.

Referenties

  1. Overlijden, Sebastianus Berk
    1. Sebastianus Berk (Primair)
  2. Sebastianus Berk