Jacobi Hendricx Vos 1a

Geboortenaam Jacobi Hendricx Vos
Geboortenaam Jacobus Vosch
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 81 jaren

Verhaal

RA Nuland 58 Allerhande Acten (1775-1777), Blz 63 dd 5 juni 1776:
Compareert
Leena Mils, weduwe Jacob Vos,
Mie Hendriks van der horst, huisvrouw van dirk van Beekveld
Ammerens Weijgergans, huisvrouw Laurens van Uden,
Allen inwoners alhier, van goede naam, die verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat Magriet Cooijmans, op 4 juni in barensnood sijnde, waar te zijn dat Gerardus van Weert de vader is van het kind, al eerdere verklaring op 24 april j.l.
Tekenen: merkteken Lena Mils, merk Ammerens Weijgergans, merk Mie Hendriks van der Horst, H. van Kreij, Adriaan Hanegraaf, president, Klaas Swanenberg, loco secr.

RA Nuland 49 Allerhande acten (1723-1729), blz 150 dd 3 juli 1725:
Johan van Davervelt heeft op verzoek van drossaard en schepenen gevisiteerd het dode lichaam van een kind van Jacob Vos, genoemd Hendrick, dat op de 27 juni l.l. te Geffen door een kar is overreden, en heeft bevonden dat de blaas gebarsten was waaruit nootsakelijk de doot heeft moeten volgen.
Tekenen: Joannes van Davervelt, J v Clootwijck, Seger Josten, J de Booij, secr.

Was dit een kind van deze Jacob Vos?

RA Nuland 49 Allerhande acten (1723-1729), blz 421 dd 21 december 1728:
Ondervraging door W Aenhuijs van
Hermanus Driessen, wonend te Rosmalen,
Petronella Jacobs zijn vrouw
Elisabeth Quack, weduwe Claas Pels, wonend te Rosmalen,
Willemijn Jan Willems, wonend te Rosmalen,
Jacob Vos wonend te Nuland
Of de eerste 2 en de laatste niet nog weten dat omtrent een jaar geleden van Dionisius van Clootwijck, subst. schoolmeester alhier, niet een som geld van hem tegoed hadden wegens verrichte arbeid, en wassen alsook gedronken jenever, brandewijn en scheerloon
Hermanus en zijn vrouw beamen dit voor het omkeren van kleren, wassen van hemdendassen.
Jacob Vos verklaart geld te goed te hebben wegens gedronken jenever, brandewijn en scheerloon.
Clootwijck had de vorigen beloofd te betalen uit de penningen die hij zou verdienen met zijn schoolmeesterampt op de Cruijstraat.
De eerste 2 verklaren dat Clootwijk inmiddels de 8 gulden schuld betaald heeft. Vos verklaart 3 maanden terug betaald te zijn.
Vos is 5 maanden geleden door Clootwijck opgedragen een som van 2-2-0 gulden te betalen. Clootwijck beloofde later te betalen, en schreef op een briefje dat hij later zou betalen.
Vos verklaart van Clootwijck een schuld brief je van 4 gulden gekregen te hebben en kreeg beloofd dat de andere gelden (…) verwarrende acte, genoemd nog Antonie Hoos, Hemanus Driessen: daar moesten schuldeisers maar geld zien te krijgen (?). Verder Lunnis van Dijck,
Tekenen: Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Geboorte rond 1690    
 
Huwelijk rond 1710   Met Anna Maria Wilms van der Elst (rond 1690 - voor 1739)
 
Overlijden voor 1771    
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Hendrik Roelof Vosrond 1665
         Jacobi Hendricx Vos rond 1690 voor 1771
    Zus     Joanna Hendrick Vosse rond 1690
    Broer     Willemke Henrick Vosse rond 1695
    Broer     Roelof Hendriks Vosse rond 1700

Gezinnen

    Gezin van Jacobi Hendricx Vos en Helena de Mils
Getrouwd Vrouw Helena de Mils ( * rond 1709 + 1772-04-03 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Huwelijk 1739-12-06 Nuland, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland  
 
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Hendrik Jacobus de Vos1737-12-311835-04-07
Antonius Vos
Anna Vos
Antonia Vos1747-04-09
Gerdina Vos
Antonetta Vos1833-08-28