1840-09-12 overlijden Gertrudis van der Ploeg

Verhaal

In het jaar 1840 den twaalfden van de maand september zijn voor ons, ambtenaar van de burgerlijken stand
in de gemeente Rijnsburg verschenen Karel van Ees, oud 54 jaren, van beroep rentenier, en Willem Har, oud 30 jaren, van beroep
landbouwer, beiden in deze gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard dat op den elfden van de maand september dezes jaars,
morgens ten (...) ure in het huis geteekend met no. (...) is overleden Geertrui van der Ploeg, oud 79 jaren, geboren te Voorhout, gewoond
hebbende te Rijnsburg, zonder beroep, weduwe van Dirk van Rijn, overleden te Rijnsburg.
En hebben de comparanten deze acte na gedane voorlezing, benevens ons ondertekend.