1873-01-24 geboorteakte Theodorus Willebrordus van Rijn

Verhaal

Heden den Vijfentwintigsten January Achttien honderd drie en zeventig, compareerde voor ons ... Bonifatius ... Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage, Theodorus van Rijn, oud dertig jaren, melkverkoper, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Maria Berk op den vierentwintigsten dezen, des morgens ten tien uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Theodorus Willebrordus,
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Berk, oud vierendertig jaren, melkverkoper en Jasper Dentro, oud vierenvijftig jaren, agentvanpolitie, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparant en de getuigen.

 

 

Bronverwijzing

 1. s-Gravenhage Geboorten 1873
   • Datum: 1873-01-24
   • Pagina: Akte 270
   • Citaat:

    Vader: Theodorus van Rijn , 34 , melkverkoper
    Moeder: Maria Berk , huisvrouw
    Kind: Theodorus Willebrordus van Rijn

    Plaats: 's-Gravenhage
    Geboortedatum: 24-01-1873

    Website Digitale Stamboom Den Haag

Referenties

 1. Theodorus Willebrordus van Rijn
 2. Geboorte, Theodorus Willebrordus van Rijn
  1. Theodorus Willebrordus van Rijn (Primair)