1874-09-24 geboorteakte Anna van Vliet

Verhaal

Op heden den vijfentwintigste der maand september achttien honderd vierenzeventig, is voor ons ondergetekende Gerrit van Luik, Burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Monster, in het huis der gemeente verschenen:
Martinus van Vliet, van beroep koopman, oud drieënveertig jaren, wonende te Monster, welke ons heeft verklaard, dat op den vierentwintigste september dezes jares, des morgens ten zes ure, in deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne huisvrouw Maria Kruik, van beroep zonder, wonende onder Monster, in wijk C nummer honderdnegenenzeventig, welk kind zal genaamd worden Anna.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Cornelis van der (…), van beroep veldwachter, oud zesentwintig jaren, wonende te Monster, en van Wilhelmus Johannes (…), van beroep veldwachter, oud negenendertig jaren, wonende te Monster, en is deze akte, na gedane voorlezing, getekend door ons en declarant met de getuigen.

Verhaal

Kind: Anna van Vliet
Vader: Martinus van Vliet
Moeder: Maria Kruik
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: donderdag 24 september 1874
Gebeurtenisplaats: Monster

Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Nationaal Archief
Plaats instelling: Naaldwijk
Collectiegebied: Zuid-Holland
Archief: Historisch Archief Westland
Aktenummer: 108
Registratiedatum: 25 september 1874
Akteplaats: Monster
Aktesoort: Geboorteakte

Afbeelding: Geboorten 1866-1875 --> afbeelding 409 van 470

Referenties

  1. Anna van Vliet
  2. Geboorte, Anna van Vliet
    1. Anna van Vliet (Primair)