Jacobus Vos 1a 2a

Geboortenaam Jacobus Vos
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 57 jaren, 7 maanden, 24 dagen

Verhaal

Jacobus is in 1771 geboren en gedoopt in Nuland. In 1816, trouwt hij in Den Haag. Waarom is hij van Nuland naar Den Haag gegaan? Misschien is de watersnoodramp van 1799 (Jacobus was 28 jaar), en de nasleep ervan, de reden geweest om weg te trekken om elders een boterham te verdienen.

https://books.google.nl/books?id=fVtbAAAAQAAJ&lpg=PA340&ots=xrc2i49kYu&dq=nuland%201799%20water&hl=nl&pg=PR7#v=onepage&q&f=false

(Deze ramp voltrok zich niet alleen in Nuland en naaste omgeving, bijna het hele rivierengebied had te maken hoogwater, storm, kruiend ijs en dijkdoorbraken).

Jacobus onderhield vermoedelijk wel contact met mensen uit zijn geboortestreek, en hij ging er tenminste een keer naar terug: in 1821 werd namelijk zijn zoon Antonius in Lithoijen (naast Nuland) geboren (de opa van onze oma).

Beroep:
Metselaar. (Dit beroep staat in de huwelijksacte met Geertruida.
http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/BeschrijvingHuwelijksAkte.aspx?nn=3&akteid=2226954&containerid=2226950) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 230]
Vermeld:
(RA 60, blz 223 dd 15 juni 1785:
De naaste vrienden van Jacob de Vos, minderjarige zoon van wijlen Anna Maria van Mil, in huwelijk verwekt aan Hendrik Vos, onvoorsien van voogden, een half jaar geleden aanbestorven van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel in leven weduwe van Dirk van Mil, naaste vrienden wonen in Holland, laten tot nu toe de erfportie beheeren door Jan van Gogh, aangesteld worden nu JA Esser.
Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, J Sanderus, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans.

 

RA 60, blz 225 dd 15 juni 1785:
Compareert JA Esser al;s curator van Jacob de Vos, ivm 1/4 in de nalatenschap van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel, weduwe Dirk van Mil, te beheren. Bestaande uit een klein perceeltje van 2 lopens 30 roeden, alhier op de Ackers. Omdat er niet gedeelt kan worden, en de andere erfgenamen geresolveert waren, wordt het goed nu verkocht om de penningen te verdelen.
Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans.

RA 60, blz 227 dd 21 juni 1785 Staat en inventaris:
Voor Jacob de Vos van de goederen die hem te deel vielen uit de erfenis van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel:
- 2 kopere keetels
- tafel
- een delfse pot met enige snuijf
1/4 deel in onroerend goed is publiek verkocht.
Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, loco secr. Jan H van der Ven, JA Esser.

RA 58, blz 346 dd 28 augustus 1777 borgbrief:
Alhier uit wettige ouders geboren, Jacob Vos, oud omtrent 7 jaar, gaat wonen te Delft in provincie Holland.
Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser) [bron: Nuwelant Rechterlijk Archief (allerhande acten)]

http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/BeschrijvingHuwelijksAkte.aspx?nn=3&akteid=2226954&containerid=2226950

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Geboorte voor 1771-02-21 Nuland, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland  
 
Doopsel 1771-02-21 Nuland, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Mil en Antonia Vos
3a 4a
Huwelijk     Jacobus is weduwnaar van Dorothea Koster (±1771-1816)
 
Huwelijk 1816-09-18 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Jacobus is weduwnaar van Jacoba Walder (±1793-vóór 1819), met wie hij trouwde (2), ongeveer 45 jaar oud, op 18-09-1816 in Den Haag.
4b
Overlijden 1828-10-14 Heenvliet, Zuid-Holland, Nederland  
4c
Gebeurtenisopmerking

De sterfdatum van Jacobus Vos heeft Sabine (na lang zoeken!) gevonden in de trouwakte van zijn laatste vrouw Geertruida van Bunningen.

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Hendrik Jacobus de Vos1737-12-311835-04-07
Moeder Anna Maria Theodora (Dirk) van Mil1743-06-03
         Jacobus Vos voor 1771-02-21 1828-10-14

Gezinnen

    Gezin van Jacobus Vos en Geertruida van Bunningen
Getrouwd Vrouw Geertruida van Bunningen ( * 1788-07-02 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Huwelijk 1819-10-20 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland  
5a
Gebeurtenisopmerking

Getuigen huwelijk:
Hendrik Fehling, metselaar, 28
Willem Niet, knopenmaker, 22
George Schmale, opperman, 49
Ferdinand Kropmans, opperman, 27

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Anthonius Vos1821-07-161885-07-28
Bernardus Vos1828-08-201829-01-06

Adressen

Datum Straat Plaats Dorp of stad Deelstaat/Provincie Provincie Postcode Land Telefoon Bronnen
geschat 1777-08-01   Delft