Cornelis Beers 1a

Geboortenaam Cornelis Beers
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 80 jaren, 9 maanden, 24 dagen

Verhaal

Onderstaande van Jos Beers uit Twisk.

Het leven van betovergrootvader Cornelis Beers (1817-1897)
Onze betovergrootvader Cornelis Beers blijft niet lang alleen. In 1842 huwt hij op 25 jarige leeftijd in Jisp met de twee jaar oudere Trijntje Kat. Zij is geboren in de Wijdewormer en net als haar man verloor zij op jeugdige leeftijd haar ouders. Via haar stiefvader Jacob Konijn komt zij in aanraking met de Beemster.
Net als zijn broer Pieter zet Cornelis zich in voor het wel en wee van de Polder. In 1851 verzoekt hij het polderbestuur om de Jisperweg te beklinkeren; vele malen is hij bezorgd om het waterpeil in de Beemster en hij is één van de medeondertekenaars voor de stichting van een polder(stoom)gemaal. Terwijl zijn broer Pieter zich in 1858 kandidaat stelt voor dijkgraaf in de Haarlemmermeer, stelt Cornelis zich in datzelfde jaar kandidaat voor hoofdingelang voor de Beemster. Beide worden het niet.
Cornelis is ambitieus; het is hard werken, maar het gaat hem zakelijk goed. In zijn privéleven gaat het niet zo voor de wind. Er worden elf kinderen geboren, waarvan er slechts één zoon trouwt. Twee zoons en twee dochters blijven ongehuwd en vier kinderen overlijden op jeugdige leeftijd.
Het jaar 1877 wordt een triest jaar. In januari overlijdt zijn dochter Antje op 28-jarige leeftijd, in april overlijdt zijn vrouw Trijntje Kat op 62 jarige leeftijd en een maand later is zijn jongste dochter Trijntje aan de beurt, slechts 19 jaar oud.
Aan het eind van dat jaar wordt een ingewikkelde nalatenschap opgesteld.
Het familiekapitaal is opgelopen tot het fortuinlijke bedrag van ruim f. 141.000.
De boerderij wordt getaxeerd op bijna f. 84.000,--. Aan roerende goederen en contanten is er f. 13.000,--- en bijna f. 44.000,-- is belegd in obligaties, schuldvorderingen en renteloze leningen.
Maar er is meer tegenspoed. In 1875 wordt zoon Klaas opgenomen in het Geneeskundige Gesticht voor "krankzinnigheid". Er had zich langzaam een abnormale toestand ontwikkeld, waarin onverschilligheid jegens zijn ouders, en verdere familie, onbezonnen lachen en onberadenheid in zijn handelen de hoofdkenmerken vormde. Klaas is niet de eerste die wordt opgenomen; dochter Grietje Beers was gedurende 1871-1872 ook opgenomen geweest. Zij was "met gunstig gevolg in het gesticht verpleegd en hersteld ontslagen".
Na het overlijden van zijn vrouw, blijft Cornelis Beers alleen achter met zijn zoons Pieter, Jan/Johannes en dochter Grietje. In 1879 trouwt Jan en vertrekt hij naar de Jisperweg en op 28 december 1897 overlijd hij op 80-jarige leeftijd. Twee maanden later wordt de inventaris opgemaakt. Totaal bedraagt zijn nalatenschap ruim f. 97.000,--.
Zoon Pieter erft de boerderij aan de Jisperweg en enige vorderingen. Zoon Klaas erft de boerderij aan de Noordringdijk en zoon Jan erft de resterende effecten, aandelen en vorderingen. Zoon Pieter blijft tot 1922 op de boerderij aan de Jisperweg. Aangezien hij ongehuwd is, komt oomzegger en naamgenoot Pieter Beers (broer van opa Beers) op de boerderij. De oude dag brengt Pieter Beers door in De Rijp, alwaar hij zijn intrek neemt in Rechtestraat nr. 49. Hij woont hier samen met zijn huishoudster Dieuwertje van 't Hoff, Hij is een vroom man en schenkt de RK kerk in de Rijp alle glas in lood ramen, een mariabeeld en vele contanten. Wanneer hij in 1930 op 85-jarige leeftijd overlijd, worden nog later lang heilige missen voor hem opgedragen. Hij wordt "voor eeuwig" begraven op het kerkhof aldaar. Oomzegger Pieter Beers erf de boerderij aan de Jisperweg onder de nadrukkelijke voorwaarde dat hij de overgebleven huishoudster Dieuwertje van 't Hoff haar hele leven lang wekelijks f. 7,50 huishoudgeld betaalt. Zij overlijdt negen jaar later.

Zoon Klaas Beers (geboren 1846) verblijft het resterende trieste deel van zijn leven in het krankzinnigengesticht "Reinier van Arkel" in Den Bosch. Broer Pieter is curator en broer Jan is toeziend curator. Het gaat slechter met hem en in 1907 overlijdt Klaas Beers, 61 jaar oud, waarvan 31 jaar in een inrichting.

 

Verhaal

06.05.1823 Benoeming van Arie Krijnsz de Wit tot voogd
13.05.1823 Benoeming van Jan Beers tot toeziend voogd
1830 Overzicht huisgezin/inwoners bij volkstelling
15.03.1839 Toedeling uit nalatenschap van wijlen ouders
1840 Overzicht huisgezin/inwoners bij volkstelling
29.05.1842 Huwelijksakte met bijlagen
1851 Verzoekt om de Jisperweg te beklinkeren
27.01.1858 Stelt zich kandidaat voor Hoofd-Ingeland
31.03.1859 Opstellen van testament
07.02.1867 Verzoekt om het waterpeil niet opnieuw te verlagen
16.10.1877 Erfgenaam in nalatenschap echtgenote Trijntje Kat en dochter Trijntje Beers
29.10.1879 Schenkt 220 voor aanschaf gebrandschilderde kerkramen
09.03.1880 Verzoekt om de Kilmolen te laten blijven malen
11.02.1886 Koopt boerderij met 17 hectare aan de Noordringdijk voor 40.630
05.02.1895 Schuldbekentenis wegens geleend geld ( 6.000) aan Jan Oudejans
31.12.1897 Begraven in graf 98-2 (2e klasse)
14.02.1898 Inventaris van nalatenschap
24.05.1898 Verdeling van nalatenschap
?? Verzoekt polderwaterstand tijdens de zomermaanden te verhogen
?? Verzoekt om stichting van een (polder)stoomgemaal
?? Kadastrale eigenaar 21 bunder (de Erven Ente)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Geboorte 1817-03-04 Beemster, Noord-Holland, Nederland  
 
Overlijden 1897-12-28 Beemster, Noord-Holland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Ente Cornelisz Beersvoor 1782-05-201823-04-24
Moeder Grietje Pieters Buyten1791-07-311823-04-14
    Broer     Cornelis Beers 1813-07-25 1813-11-08
    Broer     Pieter Beers 1815-02-10 1866-01-27
         Cornelis Beers 1817-03-04 1897-12-28
    Zus     Geertje Beers 1819-04-01 1820-08-12
    Zus     Stijntje Beers 1820-10-13 1828-03-30

Gezinnen

    Gezin van Cornelis Beers en Trijntje Kat
Getrouwd Vrouw Trijntje Kat ( * 1815-03-05 + 1877-04-22 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving
Bronnen Opmerkingen
Huwelijk 1842-05-29 Wormerland, Noord-Holland, Nederland  
 
Algemeen

RFN 51

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Ente Beers1843-03-141864-01-09
Antje Beers1844-02-111845-07-20
Pieter Beers1845-03-311930-07-14
Nicolaas Beers1846-05-111907-01-23
Grietje Beers1848-10-281883-02-25
Antje Beers1848-11-131877-01-17
Cornelis Beers1850-01-191866-05-04
Trijntje Beers1851-09-181851-10-20
Johannes Beers1852-10-241930-11-12
Trijntje Beers1854-12-151855-12-18
Trijntje Beers1856-06-241877-05-22

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep veehouder "de Erven Ente"